art cover

15 Maý 2024 г.

«Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde duşuşyk geçirildi

art cover

15 Maý 2024 г.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara zähmet guramasynyň (HZG) wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

art cover

15 Maý 2024 г.

Daşoguz welaýatynda türkmen-amerikan kitap ýarmarkasy geçirildi

art cover

14 Maý 2024 г.

Türkmenistanyň DIM-de Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk geçirildi

art cover

14 Maý 2024 г.

Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde ykdysadyýet boýunça olimpiadanyň netijeleri jemlendi

art cover

13 Maý 2024 г.

Waşingtonda Hazarüsti halkara ulag geçelgesini ösdürmek boýunça forum geçiriler

art cover

13 Maý 2024 г.

Arkadagly ýaş nesil at — myrat bilen geljege!

art cover

13 Maý 2024 г.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň wekili Eýranda nebit-gaz pudagynda hyzmatdaşlyk boýunça pikir alyşdy

art cover

11 Maý 2024 г.

Arkadag şäherinde «TESC-2024» Halkara ylmy maslahat geçiriler

art cover

11 Maý 2024 г.

«Kids Expo: ähli zat çagalar üçin» sergi-ýarmarkasy oňa gatnaşyjylary çagyrýar

Metbugat gullugy